Platnost evidenční kontroly se k 1.6. 2017 prodlužuje na 30 dní

S určitou nadsázkou by se dalo říct, že k 1. červnu 2017 dojde v českém motoristickém světě v souvislosti se změnou zákona o podmínkách provozu na pozemních komunikacích k malé revoluci. A co víc, tato revoluce přinese vesměs změny ve prospěch motoristů. Možná už jste slyšeli o tom, že provádění úkonů v registru vozidel bude nově možné na kterémkoliv úřadě bez ohledu na vaše trvalé bydliště či sídlo firmy. Další z důležitých novinek je pak prodloužení platnosti evidenční kontroly ze 14 na 30 kalendářních dní.

Co je to evidenční kontrola?

Evidenční kontrola silničního vozidla je kontrola spočívající v porovnání údajů, které jsou uvedené v technickém průkazu vozidla a v osvědčení o registraci či technické způsobilosti. Tuto kontrolu provádějí stanice technické kontroly. Je vyžadována např. při přihlášení vozidla ze zahraničí a také tehdy, mění-li vůz majitele.

V současnosti je platnost protokolu o evidenční kontrole 14 dní. Začátkem června ale dojde k prodloužení na 30 kalendářních dní. Při registraci nového vozidla není evidenční kontrola potřeba. Za účelem evidenční kontroly je možné navštívit jakoukoliv STK. Pokud je tedy vaším reálným bydlištěm Praha či Brno, avšak trvalý pobyt máte hlášený jinde, nemusíte z hlavního města za účelem návštěvy STK nikam jezdit.

Více času na registraci ojetého vozu a řadu dalších úkonů

Protokol o evidenční kontrole budete potřebovat např. při registraci vozidla, které ještě nebylo v ČR registrováno (dále máte povinnost předložit doklad o technické způsobilosti – např. technický průkaz či prohlášení o shodě, zelenou kartu a plnou moc s úředně ověřeným nebo elektronickým podpisem zmocnitele v případě jeho neúčasti u registrace). Protokol o evidenční kontrole je vyžadován také pro převod vozidla či registraci vozidla dovezeného ze zahraničí.

Převádíte-li auto, je pro úspěšnou změnu v evidenci vozidel nutné kromě protokolu o evidenční kontrole předložit občanský průkaz či pas (příp. u cizinců doklad o pobytu) a dále žádost o změnu vlastníka, doklady k vozu (technický průkaz a osvědčení o registraci), doklad o pojištění, doklad o nabytí v případě přechodu vlastnického práva (např. u dědictví), doklad o převodu vlastnického práva (např. kupní smlouvu) a, nemáte-li možnost se dostaveníčka s úřady osobně účastnit, také plnou moc s ověřeným podpisem.

Prodloužená platnost protokolu o evidenční kontrole se týká také vývozů

Pokud plánujete své auto vyvézt za hranice, máte povinnost disponovat protokolem o evidenční kontrole. I v tomto případě se ale jeho platnost od 1. června 2017 prodlužuje ze 14 na 30 dní. V případě vývozu obecní úřad na žádost vlastníka přidělí k vozu registrační značku s omezenou platností za účelem vývozu do jiného státu. Coby vlastník pak musíte odevzdat všechny vydané tabulky s registrační značkou, která byla k vozidlu přidělena, a dále předložit osvědčení o registraci vozidla a technický průkaz, ve kterém bude proveden záznam o vývozu do zahraničí.

Nutno dodat, že úkony související s registrem vozidel je v současnosti nutno dělat v místě trvalého bydliště. Od 1.6. 2017 si ale můžete vybrat kterýkoliv z úřadů s rozšířenou působností podle libosti. Pokud je tedy vaším reálným bydlištěm Praha, avšak v občance máte uvedeno trvalé bydliště jinde, počkejte do 1. června. Od tohoto dne můžete vše řešit pohodlně v Praze.