Od 1.6. 2017 nebude u dovážených vozů vyžadována kontrola na STK. Postačí platné osvědčení z jiné členské země EU

1. červen letošního roku přinese nespočet veskrze pozitivních změn. Nově nebudeme muset např. při registraci či odhlašování vozidla cestovat přes půl republiky do místa trvalého bydliště. Dovoz ojetin pak kromě prodloužené doby platnosti evidenční kontroly usnadní také jiný režim na STK. Nově totiž postačí k přihlášení vozidla z dovozu platná STK z jiného státu EU. Dovozovou STK již nebude nutné absolvovat.

Úspora čtvrt miliardy korun

Až doposud bylo povinností každého, kdo plánoval registraci auta z dovozu, projít dovozovou STK. Jejím hlavním účelem bylo ověřit, zda údaje uvedené v dokladech souhlasí s reálným stavem vozu, a dále připravit úředníkům podklady pro zápis auta do českého registru. Nově tato povinnost odpadá. Vzhledem k tomu, že se např. v roce 2016 do ČR dovezlo něco přes 160 tisíc ojetin a cena dovozové STK činí minimálně 1500 korun, znamená legislativní změna úsporu asi čtvrt miliardy korun. Povinnost absolvovat evidenční kontrolu v ceně do tisíce korun nicméně zůstává.

Sjednocování legislativy napříč EU. STK a emise na jednom místě?

Legislativní změna spočívající ve zrušení povinnosti zamířit na dovozovou státní technickou kontrolu je důsledkem sjednocování legislativy v jednotlivých zemích EU. Ta by se pak v budoucnu měla projevit i tak, že dojde ke sjednocení kontroly na STK a měření emisí na jednom místě. V současnosti je totiž situace odlišná. Z celkových asi 360 stanic na území ČR jich disponuje technikou k vlastnímu měření emisí jen asi 160. Dalších 160 pak má měření emisí zajištěno u smluvního partnera v blízkosti stanice. Zbytek pak emise neměří vůbec. To je přitom v nesouladu s praxí v rámci EU, na jejímž území takovýto zdvojený systém existuje kromě ČR už jen na Slovensku.

Jak se bude situace kolem STK a měření emisí vyvíjet dále, je těžké odhadovat. Faktem je, že směrnice už dnes vyžadují STK a měření emisí sjednotit. Ministerstvu dopravy se nicméně podařilo vyjednat kompromis v tom smyslu, že oddělený systém zachován být může. Kontroloři jak na STK, tak na měření emisí ale musí disponovat kompletním vzděláním pro obě kontroly.

Koncovému motoristovi se taková benevolence může zdát zbytečná. Nezapomínejme ale na to, že přestavba za účelem sjednocení systémů by pro podnikatele znamenala nutnost často milionových investic a mohla by být likvidační. Ono i samotné zrušení dovozové STK – jakkoliv může zjednodušit a zlevnit dovoz a registraci vozidel z dovozu pro koncového zákazníka – asi nebude provozovateli STK hodnoceno příliš pozitivně.