Nemáte při chůzi oblečení s reflexními prvky? Můžete být při dopravní nehodě považováni za spoluviníka

Již nějakou dobu platí legislativní úprava, která ukládá chodcům povinnost mimo město nosit při pohybu po silnici oblečení s reflexními prvky. To znamená, že pokud dojde ke kolizi, může být nedostatečně osvětlený chodec považován za spoluviníka nehody. Téma je to přitom v zimním období plném šera a zhoršené viditelnosti na výsost aktuální. Dle policejních statistik totiž řada chodců svoji povinnost být osvětlený ignoruje.

40 % chodců osvětlení neřeší

Z policejních statistik vyplývá, že chodci svoji povinnost mít na sobě reflexní prvky často ignorují. Konkrétně byl poměr neosvětlených a osvětlených chodců, kteří se v minulém roce za snížené viditelnosti stali účastníky dopravní nehody, 40 ku 60. Při některých policejních akcích – ať už byly zaměřené na neosvětlené chodce či nikoliv – byli ti neukáznění dokonce v silné přesile. Chodci, na jejichž oblečení absentují reflexní prvky, přitom mohou za procházku z vesnice do vesnice dostat blokovou pokutu až 2000 Kč, ve správním řízení až 15 000 Kč. A to není vše.

Coby neosvětlený chodec můžete být shledán spoluviníkem dopravní nehody

Pohybovat se po silnici mimo město za setmění je samo o sobě nebezpečné. O tom, co člověku hrozí při kolizi s dvoutunovým autem jedoucím rychlostí třeba 90 km/h, není třeba se dlouze rozepisovat. Málokdo kdo si ale vedle bezprostředního nebezpečí uvědomuje také možnost právního postihu. Dojde-li k nehodě, zůstává primární odpovědnost i nadále na řidiči (ten bude obviněn např. z trestného činu usmrcení z nedbalosti). V průběhu prokazování se nicméně bude zjišťovat, zda řidič mohl dopravní nehodu nějakým způsobem odvrátit či jí šlo předejít. V extrémním případě se pak může stát, že bude řidič zcela zproštěn obžaloby.

Výše uvedený případ je navíc možné chápat nejen v rovině trestně-právní, nýbrž i občansko-právní. Prokáže-li se chodci spoluvina, je možné po něm vymáhat např. škodu na poškozeném vozidle. V současnosti se nicméně čeká na judikaturu, která stanoví, kudy se budou soudy při řešení podobných situací ubírat, tedy jak přísné na neosvětlené chodce budou.

Stačí reflexní páska za pár desítek korun

Nejideálnějším oblečením do zimního šera a tmy je plně reflexní bunda či reflexní vesta. Pro splnění zákonné povinnosti nicméně stačí koupit si za pár desetikorun reflexní pásku a tu si např. omotat kolem paže. Nejde tedy o velkou investici, která však může ušetřit spoustu problémů.

Nestihli jste si koupit reflexní prvky? Použijte aspoň mobil

Pokud jste se z nějakého důvodu nedostali do obchodu a nutně potřebujete absolvovat pěší noční výlet podél silnice, použijte alespoň svítilnu na mobilu. Tou pak v průběhu chůze pokud možno výrazně mávejte. Při chůzi si pak zvolte tu stranu vozovky, po které se k vám přibližují auta. I kdyby vás náhodou protijedoucí řidič nezpozoroval, můžete alespoň uskočit. Zezadu rychle se přibližující vůz vás jednoduše smete.