Mám povinnost poskytnout první pomoc?

Mám povinnost poskytnout první pomoc?

Mám povinnost poskytnout první pomoc?

Nechceme to zažít nikdo. Ale život je už takový. Sem tam nám připraví různá překvapení. Příjemná, ale i ta méně příjemná. V dnešní uspěchané době se stává stále častěji, že slýcháme v médiích o nehodách na silnicích. Co ale dělat v případě, že se staneme svědky takového neštěstí? Třeba proto, že kolem “jen” projíždíme? Musíme zastavit? Musíme poskytnout první pomoc?

Co říká zákon k povinnosti poskytnutí první pomoci?

Je naše právní povinnost poskytnout první pomoc nebo je to jen otázka etického vnímání? Téma povinnosti poskytnout první pomoc je upraveno v trestním zákoníku č. 40/2009. § 150 se zabývá pojmem “Neposkytnutí pomoci”.

(1) Kdo osobě, která je v nebezpečí smrti nebo jeví známky vážné poruchy zdraví nebo jiného vážného onemocnění, neposkytne potřebnou pomoc, ač tak může učinit bez nebezpečí pro sebe nebo jiného, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta.

Co to pro nás přesně znamená? Naší základní povinností je zavolat na linku záchranné zdravotní služby. Telefonní čísla 155 či 112 jsou notoricky známá, přesto si je ale připomeňme. Už jen tím totiž rozběhneme koloběh akcí, které mohou zachránit lidský život. Operátor na druhé straně nás pak dokáže profesionálně vést při samotném poskytnutí první pomoci.

Naše bezpečí vždy na prvním místě

Je to pravidlo, které nás učí již v autoškole. Naše zdraví je na prvním místě. Zachovejte klid a rozvahu. Ano, je to šok vidět tu hrůzu, auto převrácené střechou dolů a to vše kolem. Ale naše zdraví je rozhodně na prvním místě. Chceme přece pomoci, ne stát se další obětí, pokud se nebudeme chránit.

  • Zastavte nejméně 50 m za místem nehody,
  • zapněte výstražná světla,
  • z auta vystupte pokud možno VŽDY s reflexní vestou,
  • umístěte výstražný trojúhelník – 1 metr od pravého okraje vozovky směrem do vozovky a to
    • 50 m od havarovaného vozidla na silnici
    • 100 m od havarovaného vozidla na dálnici
    • nebo před zatáčku, aby mohli ostatní řidiči včas zareagovat.

Po získání přehledu o situaci a zjištění prvních potřebných informací o stavu postižených volejte 155, popř. 112.

Povinnost poskytnout první pomoc není absolutní

Jak poukazuje výše zmíněný paragraf, pomoc poskytnout musíte pouze v případě, nehrozí-li bezprostřední nebezpečí vám samotným. K hořícímu vozu se nedostanete, tak jako k vozu, který sjel z mostu či z útesu. K nehodě, kde hrozí exploze, se rovněž nepřibližujte. Stačí, když zavoláte první pomoc. A projíždíte-li kolem nehody, kde již operují záchranné složky, zastavovat nemusíte. Nebo nemusíte zastavovat u nehody, kde již pomáhají jiní.

Na druhé straně ale nezapomeňme připomenout, že přímému účastníkovi nehody pak hrozí sankce za neposkytnutí první pomoci až pět let odnětí svobody. Tříletá sankce nebo zákaz činnosti pak hrozí osobám, které jsou povinny první pomoc poskytnout z povahy svého zaměstnání.

Nikomu takové zážitky z cestování nepřejeme, ale když už se stane, připomínáme, myslete v první řadě na sebe a své bezpečí. Teprve pak zachraňujte ostatní. Za celý tým SPZ Servis vám přejeme šťastnou cestu.