kradeze_bezklicovych_aut

Krádeže bezklíčových aut snad budou brzy minulostí. Automobilky přišly se speciálními senzory

kradeze_bezklicovych_aut

Slovní spojení „klíčky od auta“ se zdá být v českém jazyce hluboce zakořeněné. Zajímavé je, že třeba angličtina to má jinak. Zde se velmi dobře zabydlel výraz „key fob“, který dnešní realitě odpovídá více než klasické „car keys“. Ovšem nechme jazykovědu stranou. Bezklíčové startování a otevírání nám usnadňují život. Ten ale bohužel usnadňují i zlodějům. Jediné, co totiž všiváci potřebují, aby se dostali do vašeho auta, je přijímač a zesilovač signálu. Automobilky toto samozřejmě nenechává klidnými a postupně představují možnosti, jak těmto specifickým krádežím zabránit.

Senzor vzdálenosti

Britské automobilky Jaguar a Land Rover nedávno představili „klíček“ se zabudovanými senzory. Ty dokážou určit, v jaké vzdálenosti od auta se klíč nachází. Pokud je tato vzdálenost větší než stanovený limit, klíč se deaktivuje a auto neotevřete, ani se do něj nedostanete. Takže i když budete zvyšovat intenzitu signálu mezi automobilem a klíčkem sebevíc, vlastně nebudete mít, co zesilovat. A jak jsme se učili ve škole, nula krát cokoliv je pořád nula.

Senzory využívá i nedávno představené řešení bezklíčových krádeží od techniků automobilky Ford. Modrý ovál se spoléhá na pohybová čidla, která klíč deaktivují tehdy, není-li 40 sekund v pohybu (typicky proto, že jej někam položíme). Snímače pohybu najdeme také v klíčcích od nový vozů BMW a Mercedes.

Počet krádeží aut dost možná poroste

Podle Ministerstva dopravy ČR bylo v Česku v roce 2008 ukradeno 18011 vozidel. V dalších letech tento počet vytrvale a poměrně výrazně klesal (s výjimkou let 2012 a 2013, kdy došlo k drobnému nárůstu). V roce 2017 se každopádně číslo zastavilo na 3594 odcizených autech, tedy necelé čtvrtině ve srovnání se stavem v roce 2008. To jsou samozřejmě libozvučné statistiky. Je nicméně dost možné, že se trend obrátí, k čemuž už nyní dochází v zemích západní Evropy. Britská agentura Home Office uvedla, že zatímco v letech 2013-2014 bylo na britských ostrovech odcizeno 75308 vozidel, v letech 2017-2018 šlo o 111999 vozů. Přitom nalezena byla necelá polovina těchto aut. Dá se tedy předpokládat, že došlo k jejich rozebrání na náhradní díly. A podobná situace je i v sousedním Německu. Nabízí se tedy otázka, proč ČR zatím odolává.

Odpověď není jednoduchá. Řada motoristických magazínů se nicméně shoduje na tom, že značný podíl na růstu počtu krádeží má právě problematické bezklíčové startování a otevírání. V ČR se tento problém zatím tolik neprojevil jednak proto, že je zde vozový park podstatně starší než třeba v Anglii (15 versus 7,8 let), a také patrně proto, že se tu méně vyplácí auta krást. Přece jen z krádeže luxusnějších modelů toho mají lapkové více, než když ukradnou 15 let starou Fabii.

Jde samozřejmě o zjednodušenou argumentaci. Celkových faktorů je podstatně více a většinou mezi nimi nelze najít přímou úměru. Rozhodně si ale dovolíme říct, že se doba, kdy se auta přestanou krást úplně, zatím nachází v nedohlednu.