brýle či kontaktní čočky za volantem

Kontaktní čočky a brýle v řidičském průkazu

brýle či kontaktní čočky za volantem

Jen málokdo má to štěstí, že se během života – a to i v jeho závěrečné fázi – obejde zcela bez brýlí. Výhodou moderní doby nicméně je, že dokážeme velmi obstojně korigovat celou řadu očních vad a poškození. A to dokonce tak dobře, že se nebojíme osoby s horším zrakem pustit třeba za volant (a to i profesionálně). Vyhrazujeme si nicméně podmínku, aby řídili např. s brýlemi či s kontaktními čočkami.

Zdravotně způsobilý vs. zdravotně způsobilý s podmínkou

Do silničního provozu můžete tehdy, jste-li zdravotně způsobilí. Existuje nicméně i tzv. zdravotní způsobilost s podmínkou, jejímž typickým příkladem je nutnost mít na očích během řízení brýle. Tato omezení jsou zadokumentována i na řidičském průkazu, a to prostřednictvím tzv. harmonizačních kódů. Harmonizační kód začínající na 01 označuje zrakové omezení, 02 problémy se sluchem a 03 pohybové postižení.

Někdo může řídit s brýlemi, ale ne s čočkami. Někdo může mít oboje

Jednotlivé harmonizační kódy je možné dále rozvíjet na základě toho, jakou pomůcku řidič k dosažení zdravotní způsobilosti potřebuje. Kód 01.01 odkazuje na to, že jste jako řidič povinný mít během jízdy nasazeny brýle. Kód 01.02 pak stanovuje, že musíte mít na očích kontaktní čočky. Pokud chcete v závislosti na situaci využívat obě možnosti korekce zraku (tzn. jednou brýle, podruhé čočky), musíte mít v řidičském průkaze uvedený harmonizační kód 01.06. Byť vám někdo může tvrdit opak, pokud musíte mít nasazeny brýle (01.01) a policie vás zastaví s čočkami na očích, jste zdravotně nezpůsobilý (a obráceně). Jistě, je to úřední šiml par excellence. Ale vysvětlujte to iniciativnímu dopravnímu policistovi…

A když už jsme u harmonizačních kódů, 01.03 znamená povinnost mít nasazeny ochranné brýle, 01.04 přikazuje mít na očích brýle snižující propustnost světla, 01.05 pak odkazuje na oční kryt.

Sankce nejsou drastické

Selským rozumem je občas těžké některé zákony, resp. jejich konkrétní ustanovení pochopit. Zatímco za řízení bez brýlí vám toho moc nehrozí (pokuta v maximální výši 2000 Kč, ve správním řízení 2500 Kč, zákaz řízení se neuděluje a trestné body nepřičítají), za registrační značku ušpiněnou blátem či sněhem vám hrozí, že si za volant rok nesednete a k tomu zaplatíte až 10 000 Kč pokuty. Přitom nepoměr mezi společenskou nebezpečností poloslepce za volantem a řidiče, který prostě jen projel vánicí, je patrný na sto honů. I přes relativně benevolentní přístup zákonodárce k optickým zapomnětlivcům rozhodně doporučujeme podniknout veškeré možné kroky k tomu, abyste na cestu dobře viděli. Pojede se vám bezpečněji, pohodlně a možná i rychleji a ekonomičtěji.