Alkohol za volantem

Jedno pivo před jízdou vám v řadě evropských zemí projde. Při vyšších hodnotách alkoholu jsou ale často postihy drsnější než u nás

Alkohol za volantem

Vzhledem k dobré vymahatelnosti pokut ze zahraničí se rozhodně vyplatí obezřetnost, ať už jde o rychlou jízdu, telefonování za jízdy či posilnění alkoholem. Na druhou stranu je pravda, že ve většině (nejen) evropských destinací není pro řidiče se zkušenostmi jedno pivo problém.

Čím více na západ, tím větší tolerance alkoholu za volantem

Pro někoho může být překvapením, že je nulová tolerance požití alkoholických nápojů před jízdou, kterou známe z ČR či ze Slovenska, spíše unikátem. S určitými výjimkami by se dalo říct, že čím více se člověk posune na západ, tím tolerantnější je legislativa v této oblasti. Kromě území bývalého Československa si v létě hrdlo orosenou desítkou nesvlažíte ještě v Maďarsku a pak dalších zemích bývalého východního bloku. V Polsku ale můžete nadýchat 0,2 promile, což zhruba odpovídá malému až velkému pivu v závislosti na hmotnosti.

Rakousku a Německu vám díky toleranci 0,5 promile v pohodě projdou dvě deci vína. Ovšem to pouze za předpokladu, že máte alespoň 2letou praxi, více než 21 let a nejste řidič z povolání. Ve Francii pak obligátní polovinu promile můžete nadýchat jak coby velezkušený řidič, tak jako 18letý nováček. Jen pozor, pokud řídíte z povolání. Pak vám projde pouze 0,2 promile.

Zajímavou kapitolou jsou Britské ostrovy, které v souvislosti s alkoholem za volantem patří mezi velice tolerantní země. Povolují totiž hodnotu 0,8 promile (0,5 promile ve Skotsku). A 0,8 promile vám projde i na Maltě. S určitými omezeními pro začínající řidiče a řidiče z povolání pak 0,5 promile platí i na jihu Evropy. A zcela střízlivý nemusíte být ani ve Skandinávii: Norsko + Švédsko povolují 0,2 promile. Ve Finsku můžete nadýchat až 0,5 promile.

Tolerance, ale také vyšší postih

Nutno dodat, až ačkoliv nejsou v takové Velké Británii nikterak asketičtí, za překročení povolené hladinky vám hrozí tučné pokuty až do výše v přepočtu zhruba 140 000 korun. V Itálii si pak sice skleničku (možná i dvě) oblíbeného prosecca dát můžete. Ovšem pokud jej před jízdou vypijete láhev, počítejte s minimální pokutou téměř 14 000 korun. A s jen nepatrně nižší cifrou je nutno kalkulovat i v Německu (opět minimální cifra). Nikterak levné není ani Rakousko, kde vás pijanství za volantem vyjde, stejně jako na Slovensku, minimálně na tři stovky eur.

Před výjezdem do zahraničí doporučujeme informovat se o aktuální legislativě

Vzhledem k tomu, že se právní předpisy mohou dynamicky měnit, doporučujeme se před jízdou do zahraničí informovat u dobře obeznámeného zdroje (např. ÚAMK). To se samozřejmě netýká jen alkoholu za volantem, ale také předpisů upravujících maximální rychlost, parkování, povinnou výbavu atd. Postihy mohou být hodně citelné. Jejich přeshraniční vymahatelnost navíc v posledních letech výrazně stoupla. A aby toho nebylo málo, v některých zemích má policie dokonce právo coby jistinu zabavit i samotný automobil.