plná moc k přepisu vozidel

Jaké jsou náležitosti plné moci k přepisu vozidla?

plná moc k přepisu vozidel

Od ledna 2015 jsou v souvislosti s prodejem či koupí auta zrušené tzv. „polopřevody“. Změnu vlastníka je nově nutné provést najednou. Formálně tedy platí, že se na úřad s rozšířenou působností musejí vydat prodávající i kupující. Poměrně běžně se ale tento úkon provádí v zastoupení prostřednictvím plné moci. Reálně tak na úřad často chodívá pouze jedna osoba – prodávající, kupující, anebo někdo úplně jiný, kdo získá pověření k úkonu. Na co si dát při sepisování plné moci pozor?

Plná moc k přepisu vozidla

Pokud chcete, aby byla vaše plná moc na přepis vozu úředníky bez problémů akceptována, musí z ní být patrné, že se skutečně jedná o plnou moc a také kdo koho a v jaké věci zmocňuje. Nezapomeňte na iniciály zmocnitele i zmocněnce – chybět by nemělo jméno fyzické či právnické osoby, trvalé bydliště či sídlo ani rodné číslo/IČ. Samozřejmostí je také jednoznačná identifikace vozidla, k jehož přepisu má dojít – značka a model, výrobní číslo (VIN kód) a SPZ. Plná moc musí být datovaná a měla by obsahovat i formální prohlášení zmocněnce, že plnou moc přijímá. A pozor: podpisy na plné moci k přepisu vozidla musí být úředně ověřené, což zajistí notář, městský úřad anebo pošta/Czech Point. Jinak se vám přepis auta na nového majitele nepodaří.

Prodávajícím velmi doporučujeme, aby se o přepis auta na základě plné moci od kupujícího postarali sami, případně aby tímto pověřili třetí osobu. Za přepis vozidla do 10 dnů totiž odpovídá prodejce.

Kromě ověřené plné moci budete potřebovat také velký a malý techničák, přihlášku k registraci vozidla do registru, kupní/leasingovou smlouvu či fakturu, protokol o evidenční kontrole, doklad o sjednání povinného ručení a občanský průkaz (podnikatelé pak živnostenský list či koncesní listinu).

Jak se žije bez polopřevodů?

Dříve přepisy fungovaly následovně. Podepsala se kupní smlouva, ve které se prodávající zavázal auto odhlásit na nového majitele. Zpravidla následujícího dne došlo k reálnému odhlášení a předání velkého technického průkazu novému majiteli, který si pak auto na svém úřadě přihlásil. Pak následovala evidenční kontrola a přehlášení. Po nějakou dobu tak auto formálně nebylo přihlášené – bylo v tzv. „polopřevodu“.

Bohužel ne zcela ojediněle docházelo k situacím, že nový majitel přihlášení vozidla v zákonné lhůtě neprovedl, a to i přesto, že se k němu zavázal v kupní smlouvě. Tisíce bývalých majitelů se pak nestačili divit, kolik dopisů vyzývajících k uhrazení pokuty za přestupek, který nespáchali, jim chodilo. Jasně, administrativní břemeno související s přepisem auta není ani dnes kdovíjak lehké – přepis v podstatě nejde zrealizovat bez plné moci. Za jednoznačný přínos ale považujeme právě to, že mohou díky okamžitému přepisu klidně spát bývalí majitelé.

Na úřad sami, anebo v zastoupení?

Ačkoliv se celkové procento permanentně naštvaných úředníků a úřednic příjemných jako budík v pondělí ráno postupně snižuje (alespoň taková je naše zkušenost), stále platí, že se úřednímu šimlu s chutí oddává málokdo. Pro mnohé motoristy jsou problémem i úřední hodiny, které na méně vytížených registrech běžně končí kolem 15:30, v pátek klidně i před polednem.

Pokud se vám na úřad bytostně nechce anebo prostě jen nemáte kdy, nezoufejte. Vše za vás profesionálně a za skvělých podmínek rádi zajistíme my.