ČASTÉ DOTAZY

Doklady potřebné k registraci nového vozidla

 • originál faktury
 • originál leasingové smlouvy + plná moc od leasingové společnosti k zapsání vlastníka  vozidla (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
 • originál velkého technického průkazu
 • originál dokladu o povinném ručení (zelená karta)
 • jestliže se vozidlo bude registrovat na IČO, tak v kopii doklad o IČU (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list), kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
 • jestliže se vozidlo bude registrovat  na rodné číslo tak postačí kopie OP
 • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem.

Doklady potřebné k registraci ojetého vozidla

 • originál leasingové smlouvy + plná moc od leasingové společnosti k zapsání vlastníka  vozidla (jen v případě, že je vozidlo zakoupeno na leasing)
 • originál velkého technického průkazu
 • originál dokladu o povinném ručení (zelená karta)
 • originál osvědčení o registraci vozidla – malý TP
 • jestliže se vozidlo bude registrovat na IČO, tak v kopii doklad o IČU (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list), kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
 • jestliže se vozidlo bude registrovat  na rodné číslo tak postačí kopie OP
 • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
 • protokol o provedení evidenční prohlídky
 • registrační značky zůstávají stejné i v případě registrace vozidla do jiného okresu
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem

Zápis tažného zařízení

 • originál velkého technického průkazu
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • typový list od tažného zařízení , fakturu nebo kupní smlouvu
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
 • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
 • kopie OP u vozidla zaregistrovaného na rodné číslo
 • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
 • plná moc nemusí být úředně ověřená

Duplikát technického průkazu

 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
 • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
 • kopie OP u vozidla zaregistrovaného na rodné číslo
 • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
 • plná moc nemusí být úředně ověřená

Trvalé vyřazení z registru - potřebné doklady

 • originál velkého technického průkazu
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • obě registrační značky
 • doklad o ekologické likvidaci vozidla
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
 • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
 • kopie OP u vozidla zaregistrovaného na rodné číslo
 • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
 • plná moc nemusí být úředně ověřená

Dočasné vyřazení z registru - potřebné doklady

 • originál velkého technického průkazu
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
 • registrační značky
 • doba depozita max. 12 měsíců
 • po uplynutí této lhůty je nutné dodat vyjádření proč  nebylo vozidlo uvedeno do provozu
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
 • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
 • kopie OP u vozidla zaregistrovaného na rodné číslo
 • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
 • plná moc nemusí být úředně ověřená

Změna názvu firmy, sídla, příjmení

 • originál velkého technického průkazu
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
 • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
 • kopie OP u vozidla zaregistrovaného na rodné číslo
 • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
 • plná moc nemusí být úředně ověřená

Změna barvy vozidla - potřebné doklady pro zápis

 • originál velkého technického průkazu
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP),
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
 • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
 • kopie OP u vozidla zaregistrovaného na rodné číslo
 • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
 • plná moc nemusí být úředně ověřená

Ukončení zápisu vlastníka - potřebné doklady

 • originál velkého technického průkazu
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • originál dokladu o povinném ručení (zelená karta)
 • plná moc od vlastníka k ukončení zápisu vlastníka s úředně ověřeným podpisem
 • protokol  o provedení evidenční kontroly
 • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
 • kopie OP u vozidla zaregistrovaného na rodné číslo
 • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
 • plnou moc s úředně ověřeným podpisem

Vyzvednutí RZ z depozitu

 • originál velkého technického průkazu
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
 • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
 • kopie OP u vozidla zaregistrovaného na rodné číslo
 • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
 • plná moc nemusí být úředně ověřená

Ztráta registrační značky nebo odcizení

 • originál velkého technického průkazu
 • originál osvědčení o registraci vozidla (malý TP)
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
 • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
 • kopie OP u vozidla zaregistrovaného na rodné číslo
 • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
 • plná moc nemusí být úředně ověřená

Duplikát osvědčení o registraci vozidla

 • originál velkého technického průkazu
 • jestliže je vozidlo registrováno na leasingovou společnost, tak plnou moc od leasingové společnosti
 • kopii  dokladu  o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
 • kopie OP u vozidla zaregistrovaného na rodné číslo
 • u cizinců je nutno  předložit doklad o přidělení rodného čísla z cizinecké policie
 • plná moc nemusí být úředně ověřená

Registrace individuálně dovezeného vozidla

Doklady potřebné k dovozu vozidla do 4 let stáří vozidla

 • originál velkého technického průkazu
 • originál COC listu
 • protokol o provedení evidenční prohlídky
 • kopie dokladu o IČU v případě vozidla registrovaného na IČO (výpis z obchodního rejstříku, živnostenský list) kopii OP osoby oprávněné jednat za společnost či firmu
 • úředně ověřenou plnou moc
 • povinné ručení
 • faktura s vyčíslením DPH

U vozidel starších 4 let se provádí technická prohlídka před registrací vozidla.

Nenašli jste svůj dotaz?

Nezoufejte a napište nám. Rádi Vám vše zodpovíme.