Doklady potřebné k převodu ojetého vozidla

K převodu vozidla patří hodně papírování a vyřizování. I pokud se jedná o převod v rámci okresu. K dokladům, které jistě potřebujete patří:

originál velkého technického průkazu

originál malého technického průkazu

originál dokladu o povinném ručení

originál leasingové smlouvy + plná moc od leasingové společnosti k převodu vozidla (pokud je vozidlo předmětem  leasingu)

originál dokladu o provedení evidenční kontroly znějící na jméno kupujícího

plnou moc podepsanou majitelem vozidla (podpis nemusí být úředně ověřen)