zajímavosti o dálničních známkách

Co jste možná nevěděli o dálničních známkách

zajímavosti o dálničních známkách

Dálniční známka na rok 2019 je již v těchto dnech k dostání. A opět platí již v prosinci, přesněji řečeno 1.12. 2018 – 31.1. 2020. Příjemnou zprávou je také to, že cena zůstává stejná. Roční kupon tak vyjde na 1500 korun. Měsíční stojí 440 korun a za desetidenní zaplatíte 310 Kč.

Díky nezpoplatněným úsekům někteří motoristé ušetří

V České republice se v posledních letech objevila řada nezpoplatněných úseků dálnic a rychlostních silnic, tedy takových úseků, kde dálniční známku nepotřebujete (všechny nezpoplatněné části jsou označeny přeškrtnutým piktogramem označujícím povinnost uhradit dálniční poplatek). Typicky se takové úseky nacházejí okolo velkých měst s tím, že stát takto motivuje motoristy, aby ve snaze ušetřit zbytečně nezahušťovali dopravu ve městech a kolem nich. Např. v okolí Brna se bez poplatku dostanete až ke Slavkovu u Brna. Z Ostravy k polské hranici pak také dojedete zadarmo. Mapka vyznačující zpoplatněné a nezpoplatněné úseky je dostupná např. na webu Státního fondu dopravní infrastruktury.

Díky průkazu ZTP a ZTP/P nepotřebujete dálniční známku

Zákon o pozemních komunikacích osvobozuje od povinnosti kupovat dálniční známku všechny držitele průkazu ZTP nebo ZTP/P. Zároveň ale platí následující: držitel průkazu ZTP či ZTP/P musí být ve voze přítomen a musí být i formálním majitelem auta (příp. jeho osoba blízká). Takže velký pozor, až např. svého dědečka povezete po dálnici do nemocnice (dálniční známku tedy nepotřebujete) a pak se budete sami vracet domů. Ke zpáteční cestě už byste dálniční známku použít měli (byť se policie dušuje, že při prokázání takového účelu jízdy pokutu promine).

Řádně nalepit a popsat, starou známku strhnout

Za jízdu bez platné dálniční známky můžete dostat blokovou pokutu až 5000 Kč, ve správním řízení až 100 000 Kč. A nutno dodat, že pokutu vám policisté či celní správa mohou uložit i tehdy, kdy známku máte, ovšem nepředložíte i její druhý díl (bez něhož není nálepka platná), známku na sklo vůbec nenalepíte, příp. propiskou nedoplníte registrační značku. Všechny typy dálničních známek jsou nepřenosné.

Po skončení platnosti je nutné starou dálniční známku odstranit. Pokud tak neučiníte, i v tomto případě se vystavujete riziku pokuty.

Motorky bez známky, s vozem nad 3,5 platíte mýto

Jiný kraj, jiný mrav. V České republice majitelé motorek dálniční známky neplatí, což je bezpochyby příjemné. Pokud se ale se svým jednostopým vozidlem vydáte do zahraničí, jsou často podmínky přísnější.

Dálniční známka se vás netýká ani tehdy, jedete-li s vozidlem, jehož hmotnost přesahuje 3,5 tuny. V takovém případě jste povinní uhradit mýto.