když se porouchá auto

Co dělat, pokud se vám při jízdě porouchá auto?

když se porouchá auto

Všichni se toho bojíme, někdo se křižuje, aby se mu to nestalo, i přesto ale porouchaná vozidla u krajnice vídáme poměrně běžně. A rozhodně neplatí, že by bylo nové auto zárukou toho, že do svého cíle skutečně dorazíte. Věříme, že vy budete mít štěstí. Ale znáte to, strýček příhoda nikdy nespí. Co tedy dělat, pokud se mi auto při jízdě pokazí?

Hlavně nepanikařit

Ano, od klávesnice se to radí! Věřte ale, že i my jsme poruchu auta zažili. A že ačkoliv je to krajně nepříjemná situace, zachovat klid do určité míry lze. Nedělejte zbrklé pohyby, i nadále kontrolujte situaci v zrcátkách (zejména při přejíždění pruhů na dálnici), nebrzděte zbytečně prudce. Snažte se udělat maximum proto, abyste zastavili co nejvíce u krajnice, ideálně za ní. Ovšem ne za cenu toho, že někoho ohrozíte. Ne vždy to stoprocentně jde, ale pokud tu možnost máte, zastavte na místě, kde bude vaše auto dobře viditelné, tj. ne těsně za horizontem či zatáčkou.

Pokud auto odstavíte na pozemní komunikaci, při vystupování koukejte do zrcátka, aby vám kolemjedoucí auto neurazilo dveře (ano, zní to jako samozřejmost, ale víte přece, co s člověkem udělá šoková situace). §26 odst. 3 zákona 361/2000 Sb. vám přikazuje použít výstražná světla, a to minimálně po dobu, než na silnici řádně umístíte skutečný výstražný trojúhelník. Stanovená minimální vzdálenost je 50 metrů pro běžné komunikace a 100 metrů pro dálnice s tím, že v obci může být vzdálenost i nižší. Poté je možné dle tohoto paragrafu výstražné osvětlení vypnout. §33 téhož zákona ale zároveň říká, že „vozidlo stojící za snížené viditelnosti v obci na místě, kde tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo na pozemní komunikaci mimo obec musí mít rozsvícena alespoň na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace obrysová nebo parkovací světla, popřípadě musí být osvětleno na straně přivrácené ke středu pozemní komunikace alespoň jedním bílým neoslňujícím světlem viditelným zpředu i zezadu.“

Jsou-li v autě spolujezdci, zajistěte, aby jej všichni opustili. Každá osoba, která se bude kolem nouzově odstaveného vozu pohybovat, by měla mít reflexní vestu.

Porouchané auto je nutné z komunikace neprodleně odstranit

Opustit pokažené auto s tím, že se pro něj s kamarádem vypravíte zítra, lze. Ale pouze tehdy, kdy netvoří překážku provozu, neunikají z něj kapaliny apod. Pokud se vám s autem nepodaří opustit pozemní komunikaci a ani jej z ní nejde třeba odtlačit, je nutné situaci řešit neprodleně. Je čistě na vás, zda zavoláte asistenční službu, přímo odtahovku, anebo pro vás přijede kamarád s lanem. Auto musí každopádně ze silnice co nejrychleji pryč.

Pokud není vaše porouchané vozidlo bezprostřední hrozbou (např. nezabírá značnou část vozovky, ani se nenachází v nepřehledném úseku), volat policii není nutné. Pokud by ale díky němu měly vznikat nebezpečné situace, na policii se rozhodně obraťte. Ta v místě usměrní dopravu, což nejen zvýší bezpečnost, ale i zefektivní řešení situace. Policii automaticky volejte tehdy, dojde-li k poruše auta na mostě, v tunelu či na železničním přejezdu.

Berte v potaz, že v souladu s §45 téhož zákona může překážku provozu na pozemních komunikacích odstranit vlastník pozemní komunikace, a to na náklady toho, kdo ji způsobil.

Využití záchranných složek se nebojte

Za poruchu nemůžete být žádným způsobem penalizováni (pokutou, body či jinak), ledaže by se ukázalo, že má auto třeba propadlou technickou, příp. že by vyšlo najevo, že jste porušili některý z příslušných paragrafů při řešení závady (typicky že jste za vozidlo neumístili výstražný trojúhelník). Dojde-li k úniku provozních kapalin či k požáru, nebojte se kontaktovat hasičský záchranný sbor. Odůvodněný výjezd vás nic stát nebude – zaplacen již byl, a to z vašich daní.