Uslyšíte-li houkání sanitky, zůstaňte hlavně v klidu

Češi jsou při uhýbání sanitkám ohleduplní. Často ale zmatkují

Uslyšíte-li houkání sanitky, zůstaňte hlavně v klidu

Zejména ve velkých městech jsou houkající sanitky, policejní vozy či třeba auta dopravního dispečinku každodenní realitou na silnici. O tom, zda bude jejich zásah úspěšný, často rozhodne doba, za kterou se jim podaří k případu dorazit s tím, že i minutový rozdíl může být v extrémních případech otázkou života a smrti. Dobrou zprávou je, že čeští řidiči obecně uhýbají ochotně. Mají ale tendenci zmatkovat, čímž ohrožují kromě houkajícího vozu i sami sebe.

Žádné prudké pohyby

Uslyšíte-li houkající sanitku, případně uvidíte-li její blikající světla, je vhodné jejímu řidiči pomoci v průjezdu. Rozhodně ale není žádoucí reagovat impulzivně – prudce brzdit, škubat volantem apod. V prvé řadě se pozorně rozhlédněte, zjistěte, jak byste mohli houkajícímu řidiči zásahového vozidla usnadnit průjezd, a až poté jednejte. Pokud při hustém provozu na úzké silnici začnete bezhlavě brzdit, sanitka vás stejně nepředjede a pouze ji zdržíte. Prudké a nečekané akce z vaší strany budou dost možná mít za následek prudkou reakci ze strany řidiče sanitky, a tím rozhodně k úspěchu záchranné akce nepřispějete.

Dejte řidiči sanitky na vědomí, že o něm víte

Nebojte se posádku přibližujícího se zásahového vozu informovat o tom, že o ní víte (např. výstražnými trojúhelníky). Řidič sanitky či policejního vozu pak může zvolit o něco důraznější jízdní styl, protože ví, že vy o něm víte a že se z vaší strany nemusí obávat nečekaného manévru. Ačkoliv se mezi řidiči traduje ledasco, platí, že právo přednostní jízdy nezbavuje řidiče zásahových vozů povinnosti dbát potřebné opatrnosti, aby neohrozil bezpečnost provozu na pozemních komunikacích.

Vjezd do křižovatky na červenou je v pořádku. Dbejte ale své bezpečnosti

V městské džungli je často třeba sanitce uhnout popojetím za čáru křižovatky, třebaže svítí červená. Není pravda, že za takové jednání může být řidič sankcionován. Na kamerovém záznamu totiž bude patrná přítomnost zásahového vozu se zapnutou signalizací. Při vjíždění do křižovatky na červenou ale dbejte své vlastní bezpečnosti. A hlavně popojíždějte jen tolik, kolik je třeba k uvolnění cesty sanitce. Houkající zásahový vůz za zády není bianco šekem k projetí křižovatky na červenou.

Záchranářská ulička

Ne zrovna zažitou realitou českých silnic je tzv. záchranářská ulička. Tu je potřeba zachovat v kolonách na dálnici či víceproudé silnici. „Vyčištění“ cesty stojícími vozy je totiž velmi zdlouhavé a může přímo způsobit neúspěšnost zásahu. Inspirací nám mohou být řidiči třeba v Německu, kteří záchranářské uličky tvoří často automaticky.

Sledovat dění kolem vozu

Velmi všeobecnou, nicméně důležitou radou je aktivně sledovat, co se kolem nás děje. Ideálně netelefonovat (a když už, tak výhradně pomocí hands-free přístroje), nepsat sms, neposlouchat hlasitou hudbu, nezaměřovat se pohledem na kolemjdoucí atd. Řidič, který se plně nevěnuje řízení, často vidí houkající a blikající vůz až na poslední chvíli, důsledkem čehož má tendenci jednat zkratkovitě.