SPZ_celopolep_vozu

Polepy na auto je třeba zaznačit do technického průkazu. Jinak vám hrozí pokuta až 50 000 korun

SPZ_celopolep_vozu

Celopolepy aut můžeme považovat za fenomén dnešní doby. Každodenní realitou jsou reklamní polepy aut na objednávku obsahující často i např. telefonní číslo či webovou adresu. A běžně se setkáváme s řidiči, kteří se k instalaci polepu rozhodnou čistě z estetických důvodů. Dobrou zprávou je, že zákon majitele nijak zásadně neomezuje. Je ale potřeba pamatovat na to, že polepení vozu je někdy třeba oznámit úřadům. V opačném případě hrozí až padesátitisícová pokuta.

Kdy musím na úřad?

Na úřad nemusíte tehdy, pokud polepy na auto neovlivní převažující barvu vozu. Uveďme příklad: máte bílé auto a rozhodnete se černě si polepit zrcátka. Převažující barvou, která zaujímá více než 50 % plochy, je stále bílá, na úřad tedy nemusíte. A totéž platí i tehdy, necháte-li si polepit třeba střechu. V případě tzv. celopolepu auta, který pokryje celou karoserii, případně polepu pokrývajícího více než 50 % se ale na vás vztahuje oznamovací povinnost. O zkrášlení svého vozu máte povinnost úřední sféru informovat do 10 pracovních dnů od instalace polepu.

Co kde vyplnit?

Podobně jako třeba u instalace tažného zařízení musíte zajít na městský úřad s rozšířenou působností a vyplnit formulář Žádost o zápis změn údajů v registru silničních vozidel. Od června minulého roku platí, že se můžete obrátit na kterýkoliv městský úřad, ne nutně v obci, kde jste hlášeni k trvalému pobytu. Poplatek za správní úkon činí 50 Kč a je řešen na počkání. Z formálního hlediska se na instalaci polepu na auto hledí stejně jako na přelakování vozu. Oznamujete tedy změnu barvy auta.

Potřebné dokumenty

Fyzickým osobám vedle vyplněné žádosti postačí:

  • velký TP
  • malý TP (osvědčení o registraci)
  • doklad totožnosti

Fyzické osoby podnikající, které jsou formálním vlastníkem vozidla, pak budou potřebovat ještě výpis z živnostenského rejstříku. Vlastní-li auto právnická osoba, musíte s sebou vzít výpis z obchodního rejstříku. Pokud auto oficiálně není vaše (např. je koupené na leasing), je nutné vyžádat si souhlas vlastníka s provedením změny.

Problémy na STK a tučná pokuta

Na českých silnicích můžeme potkat spoustu řidičů, kteří ani netuší, že musí na úřad, případně kteří o své povinnosti vědí, ale ignorují ji. Za takové jednání ale v krajním případě riskují pokutu až 50 000 korun. A i kdyby dopravní policisté při silniční kontrole prokázali shovívavost, je pravděpodobné, že provinilec úspěšně neprojde při technické kontrole.

Platí i pro motorky

Výše uvedené platí pro všechny druhy motorových vozidel včetně motorek, skútrů, nákladních aut, dodávek, autobusů atd. I jejich majitelé musí po změně barvy svého vozidla zamířit na úřad. V opačném případě jim hrozí stejné sankce.