autovraky ve městě

Autovraky hyzdí městskou krajinu a zabírají parkovací místa. V boji s nimi by mohl pomoci nový zákon

autovraky ve městě

Nejen ve velkých městech nám autovraky pijí krev. Hromady šrotu s ulomenými zrcátky, rozbitými okny a prázdnými pneumatikami jednak vypadají odporně. Především ale zabírají parkovací místa, která jinak v přeplněných městech žalostně chybí. Bohužel boj s vraky není jednoduchý, třebaže se blýská na lepší časy. Ve sněmovně totiž leží návrh, který by umožnil odtah jakéhokoliv vozidla s technickou propadlou déle než 6 měsíců.

Hlavním problémem je zákonná definice autovraku

Podle § 19 odst. 2 písm. g zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, lze za autovrak považovat takové vozidlo, které „je pro závady v technickém stavu zjevně technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích a obnovení způsobilosti by si vyžádalo výměnu, doplnění nebo opravu podstatných částí mechanismu nebo konstrukce silničního vozidla.“ Ovšem co je ta podstatná část mechanismu nebo konstrukce? Většinou je tímto myšlen třeba motor, příp. část karoserie. Takže pokud u auta absentují zrcátka, má rozbité čelní sklo, propíchnuté pneumatiky a v jeho útrobách se hromadí prázdné láhve a cigaretové nedopalky, ještě to z něj nedělá vrak.

Každopádně o tom, co už je vrak a co ještě ne, rozhoduje příslušný silniční správní úřad na návrh vlastníka komunikace. Např. v Brně v minulém roce podaly Brněnské komunikace coby vlastník 62 návrhů na prohlášení auta vrakem, nicméně podle informací Brněnského deníku uspěly pouze v 15 případech.

6 měsíců propadlá STK znamená vrak

Velmi slušnou munici v boji proti ohyzdným hromadám plechu by mohl představovat návrh, který aktuálně leží v poslanecké sněmovně. Ten počítá s tím, že by bylo možné za autovrak prohlásit každý vůz s déle než 6 měsíců propadlou technickou.

Nutno ale dodat, že se bavíme o autech umístěných na veřejných komunikacích. V případě, že je vrak odstavený na soukromém pozemku, nedej bože pak na pozemku přímo vlastněném majitelem vraku (např. parkovací místo před bytovým domem), zmůžete pramálo. Nadějí by mohlo být to, že z vozu unikají provozní kapaliny, příp. že je auto bezpečnostním rizikem (např. hrozí pořezání od rozbitého skla). I tak ale bude váš boj s vrakem nelehký.